تشک آيديا عرض 120 مدل Limber


2,750,000 تومان

تشک آيديا عرض 120 مدل Limber یک تشک طبی فنری است. تشک طبی فنری لیمبر از فنربندی متصل استفاده می کند. در این نوع فنربندی تمامی قسمت های فنر به یکدیگر متصل بوده و تحمل وزن های بالا را ایجاد می کند. علاوه بر سیستم فنربندی و دیواره های تقویت شده با اسفنج یک پد راحتی (تشکچه) بر روی یک طرف تشک دوخته شده است. نقش این تشکچه حالت گیری به شکل بدن انسان و پر کردن گودی های کتف و کمر است. پارچه به کار رفته در این تشک بسیار مرغوب و ضد حساسیت است.